کتری برقی مسافرتی

نیم لیتریstillo1 300x300 کتری برقی مسافرتی نیم لیتری ترکهمیشه سفر وقتی لذت بخش میشه که مجهز باشی و تا دلت

خواست نوشیدنی یا غذایی رو اماده کنی براحتی از پسش بر بیای

پکی از اون اصلی ترینها لوازم چای و داشتن اب جوش هستphoto 2010 10 26 00 50 38 300x218 کتری برقی مسافرتی نیم لیتری ترککتری برقی نیم لیتری مسافرتی واتر هیتر

ساخت ترکیه  در حدود 1/5 دقیقه اب را به

نقطه جوش میرساند و وزنی کمتر از200گرم

دارد که براحتی قابل حمل میباشدstillo21 300x300 کتری برقی مسافرتی نیم لیتری ترکstillo21 300x300 کتری برقی مسافرتی نیم لیتری ترکجنس این کتری از پلاستیک ABS بهداشتی

است و براحتی درون کیف و کوله جای میگیرد

hetracoin 130119 947661911 300x300 کتری برقی مسافرتی نیم لیتری ترکدارای سیم بلند و قاشق همزن

قابل استفاده جهت درست کردن چای و قهوه و …

قابل استفاده جهت درست کردن تخم مرغ ابپز و سیب زمینی و …