کتری برقی مسافرتی

نیم لیتریstillo1 300x300 کتری برقی مسافرتی نیم لیتری ترکهمیشه سفر وقتی لذت بخش میشه که مجهز باشی و تا دلت

خواست نوشیدنی یا غذایی رو اماده کنی براحتی از پسش بر بیای

پکی از اون اصلی ترینها لوازم چای و داشتن اب جوش هستphoto 2010 10 26 00 50 38 300x218 کتری برقی مسافرتی نیم لیتری ترککتری برقی نیم لیتری مسافرتی واتر هیتر

ساخت ترکیه  در حدود 1/5 دقیقه اب را به

نقطه جوش میرساند و وزنی کمتر از200گرم

دارد که براحتی قابل حمل میباشدstillo21 300x300 کتری برقی مسافرتی نیم لیتری ترکجنس ایstillo21 300x300 کتری برقی مسافرتی نیم لیتری ترکجنس این کتری از پلاستیک ABS بهداشتی

است و براحتی درون کیف و کوله جای میگیرد

hetracoin 130119 947661911 300x300 کتری برقی مسافرتی نیم لیتری ترکدارای سیم بلند و قاشق همزن

قابل استفاده جهت درست کردن چای و قهوه و …

قابل استفاده جهت درست کردن تخم مرغ ابپز و سیب زمینی و …