پوستگیر دایره ای میوه و سبزیجات

پوستگیر چرخشی ، با قابلیت چرخش تیغه ها برای استفاده آسان تر

این پوستگیر دارای 2 تیغه بوده که یک تیغه برای پوستگیر و یک تیغه برای برش های رشته ای و طرح دار استفاده میگردد

همچنین انتهای پوستگیر ، دارای ابزاری جهت بیرون آوردن خرابی میوه ، سیب زمینی و .. میباشد

تیغه های این پوستگیر ، بسیار بسیار تیز بوده و استفاده از آن سریع و راحت میباشد .

 

Rotary Multi Peeler 1 پوستگیر دایره ای دو طرفه چرخشی Rotary Multi Peeler 2 پوستگیر دایره ای دو طرفه چرخشی Rotary Multi Peeler 3 پوستگیر دایره ای دو طرفه چرخشی Rotary Multi Peeler 4 پوستگیر دایره ای دو طرفه چرخشی Rotary Multi Peeler 5 پوستگیر دایره ای دو طرفه چرخشی Rotary Multi Peeler 6 پوستگیر دایره ای دو طرفه چرخشی Rotary Multi Peeler 7 پوستگیر دایره ای دو طرفه چرخشی Rotary Multi Peeler 8 پوستگیر دایره ای دو طرفه چرخشی