پایه وارمر تمام استیل

جنس : تمام استیل

اندازه: 15.5 سانتی متر

وسیله ای مناسب برای گرم نگه داشتن چای

photo 2016 12 26 03 29 08 2 پایه وارمر تمام استیل

مخزن قرار گرفتن شمع در آن

با استحکام بالا

سبک و قابل حمل و مورد استفاده در هر مکان

photo 2016 12 26 03 29 08 3 پایه وارمر تمام استیل