هیتر و اجاق برقی قابل تنظیم

از ویژگی خوب این دستگاه  میتوان از استفاده آسان و قابل حمل بودن آن نام برد

photo 2016 12 26 03 29 16 2 هیتر و اجاق برقی قابل تنظیم

به راحتی می توان غدای خود را گرم کرده 

به میزان دلخواه شما درجه حرارت آن تنظیم می شود

photo 2016 12 26 03 29 15 3 هیتر و اجاق برقی قابل تنظیم