هیتر و اجاق برقی قابل تنظیم

 

                                                                                                                                           SUNNY 

از ویژگی خوب این دستگاه  میتوان از استفاده آسان و قابل حمل بودن آن نام برد

photo 2016 12 26 03 29 16 2 هیتر و اجاق برقی قابل تنظیم سانی

به راحتی می توان غدای خود را گرم کرده 

به میزان دلخواه شما درجه حرارت آن تنظیم می شود

photo 2016 12 26 03 29 15 3 هیتر و اجاق برقی قابل تنظیم سانی