نگهدارنده ملاقه و درب قابلمه

خرید اینترنتی نگهدارنده درب قابلمه و ملاقه آشپزخانه

High Quality Multifunctional folding pot font b cover b font shelf Plastic Pot font b Cover نگهدارنده ملاقه و درب قابلمه

 

نگهدارنده ملاقه و درب قابلمه وسیله ای ساده و کاربردی برای آشپزخانه شما

 

multi functional frypan lid shelf 11158 188shopping 1207 27 188shopping@24 نگهدارنده ملاقه و درب قابلمه

 

با این وسیله ، در کنار گاز خود ، در زمان پخت و پز ، میتوانید درب قابلمه را بر روی آن قرار داده و به راحتی مواد مورد نیاز را به غذای خود اضافه کرده و مجدد درب قابلمه را ببندید

 

multi functional plastic frypan lid shelf نگهدارنده ملاقه و درب قابلمه

 

فواید استفاده از نگهدارنده درب قابلمه و ملاقه ، جلوگیری از افتادن و شکستن درب قابلمه ، جلوگیری از انتقال چربی ها بر روی سطوح مختلف آشپزخانه به علت قرار دادن درب قابلمه و همچنین جلوگیری از انتقال آلودگی از طریق درب قابلمه به داخل غذا میباشد .

 

Free Shipping 1pc New Foldable Plastic Cooking Storage Tool font b Spoon b font Pot Lid نگهدارنده ملاقه و درب قابلمه