لیوان سرامیکی دو جداره استارباکس

جنس: سرامیکی دو جداره

طرح : متنوع

photo 2016 12 25 20 19 43 2 لیوان سرامیکی دو جداره استارباکس

ویژگی خاص این لیوان دوجداره بودن آن است 

و طرح های جذاب و متنوع ان باعث شده که طرفداران خاص خود را داشته باشد

photo 2016 12 25 20 19 45 لیوان سرامیکی دو جداره استارباکس

به خاطر دوجداره بودن آن نوشیدنی گرم و سرد دمای خود را دیرتر از دست می دهند

photo 2016 12 25 20 19 44 لیوان سرامیکی دو جداره استارباکس