قیچی استیل قند شکن

BOLONIA

قیچی بسیار قوی و محکم

مخصوص شکستن قند

bolonia قیچی استیل قند شکن BOLONIA

استیل با کیفیت بسیار بالا

مارک BOLONIA

طراحی ژاپن

دارای فنر قوی

با این قیچی به راحتی در منزل میتوانید قند های حبه را به انداز دلخواه خورد نمایید .