شانه گره موی hair Bean

 

 

hair bean شانه گره موی hair Bean

 

شانه گره مو

شانه کردن موها ، به آسانی ، بدون درد و گیر کردن موها در شانه

hair bean 4 شانه گره موی hair Bean

باز کردن گره های مو

قابل استفاده برای موهای خیس و خشک

شانه ای سریعتر ، راحت تر و مفید تر

hair bean 2 شانه گره موی hair Bean

شانه گره موی هیر بین وسیله ای بسیار مفید برای خانم ها

در پکیج پلمپ اصلی

hair bean 3 شانه گره موی hair Bean

معروف به شانه لوبیایی