سطل کابینتی آشپزخانه

سطل کابینتی آشپزخانه ، درب دار ، با چند کارایی متفاوت

محصول ارسالی مطابق نمونه و عکس زیر میباشد . تصاویر دیگر که کمی تفاوت ظاهری دارند ، فقط جهت نمایش موارد استفاده از این سطل میباشد .

7 2 سطل کابینتی آشپزخانه چند کاره

 

قرار دادن لوازم ضروری مانند لوازم شستشو یا چاقو و کفگیر و ..

 

1 1 سطل کابینتی آشپزخانه چند کاره

 

استفاده به عنوان سطل آشغال در زمان کارکردن در آشپزخانه

 

2 1 سطل کابینتی آشپزخانه چند کاره

 

و کاربردهای متفاوت دیگر

سطل کابینتی آشپزخانه  با طراحی ساده ، قابل نصب و استفاده بر روی لبه انواع کابینت

 

5 1 سطل کابینتی آشپزخانه چند کاره

 

بدون نیاز به سوارخ کردن و چسباندن یا … فقط بوسیله زبانه مخصوص لبه سطل

 

 

3 1 سطل کابینتی آشپزخانه چند کاره 4 1 سطل کابینتی آشپزخانه چند کاره 6 1 سطل کابینتی آشپزخانه چند کاره 8 1 سطل کابینتی آشپزخانه چند کاره 9 سطل کابینتی آشپزخانه چند کاره 10 سطل کابینتی آشپزخانه چند کاره 11 سطل کابینتی آشپزخانه چند کاره