سطل آویز سری SUNNERSTA ikea

0409165 PE601916 S5 سطل آویز ایکیا سری SUNNERSTA ikea

بسیار کاربردی

قابل استفاده در فضاهای مختلف

61BsFWX8gRL سطل آویز ایکیا سری SUNNERSTA ikea

 

 

 

مناسب برای ذخیره سازی قاشق و چنگال و دیگر وسایل کاربردی در آشپزخانه 

 

ss copy 1 سطل آویز ایکیا سری SUNNERSTA ikea

طول:  12.00 سانتیمتر

عرض:  11.00 سانتیمتر

ارتفاع:  13.00 سانتیمتر

0409165 PE601916 S5%D8%B3 سطل آویز ایکیا سری SUNNERSTA ikea