سطل زباله خودرو

 

car trash bin 1 سطل آشغال دو درب داخل خودرو

 

سطل آشغال و زباله car trash bin

car trash bin 5 سطل آشغال دو درب داخل خودرو

سطل زباله ای مناسب برای استفاده آسان سرنشینان ، برای جلوگیری از ریخته شدن زباله در خودرو ، جمع کردن زباله ها در سطل و تخلیه آنها در محل مناسب جهت جلوگیری از آلوده شدن محیط زیست و حفظ پاکیزگی جامعه

 

car trash bin 6 سطل آشغال دو درب داخل خودرو car trash bin 7 سطل آشغال دو درب داخل خودرو