سشوار حالت دهنده پنج کاره

JUNDELIphoto ۲۰۱۸ ۰۱ ۲۰ ۰۰ ۳۹ ۲۱ 300x300 سشوار حالت دهنده پنج کاره جاندلیسشوار حات دهنده پنج کاره  محصولی کاربردی از کمپانی صاحب نام جاندلی میباشد

این سشوار دارای پنج سری متفاوت است

photo 2010 07 30 15 07 11 300x300 سشوار حالت دهنده پنج کاره جاندلیسری برسدار برای صاف و یکنواخت کردن موی سر

photo 2010 07 30 15 06 55 300x300 سشوار حالت دهنده پنج کاره جاندلیسری بابلیس ریز

photo 2010 07 30 15 07 03 1 300x300 سشوار حالت دهنده پنج کاره جاندلیسری بابلیس درشت جهت فر و موجدار کردن موی سر

photo 2010 07 30 15 06 32 300x300 سشوار حالت دهنده پنج کاره جاندلیسری اتوی مو

photo 2010 07 30 15 06 45 300x300 سشوار حالت دهنده پنج کاره جاندلیسری سشوار باد مستقیم

photo ۲۰۱۸ ۰۱ ۲۰ ۰۰ ۳۹ ۲۹ 300x300 سشوار حالت دهنده پنج کاره جاندلیدارای موتور قدرتمند 800 وات

قابل تنظیم دو حالت دما

قابل تنظیم دو حالت سرعت کم و زیاد

دارای سیم 1/5 متری قابلیت چرخش 360 درجه

کیفیت ساخت بالا