ست 30 تایی گیره لباس ایکیاTORKIS

دارای گیره فلزی و ظرف از جنس پلاستیک

نگهداری آسان گیره ها

torkis peg basket with clothes pegs white  0490306 PE629140 S4 ست 30 تایی گیره لباس ایکیاTORKIS

به راحتی می توان ظرف پلاستیکی آن را در هرمکان آویزان کرد و مورد استفاده قرار داد

گیره ها از پلاستیک مقاوم هستند و به راحتی می توانید برای آویزان کردن هرگونه لباس از آن ها استفاده کنید

torkis peg basket with clothes pegs white  0498084 PE629447 S4 ست 30 تایی گیره لباس ایکیاTORKIS