ست سه تائی آشپزی ایکیا GNARP

gnarp piece kitchen utensil set black  0487573 PE622595 S4 ست سه تایی آشپزی ایکیا GNARP

مناسب کلیه ظروف حساس مثل تفلون و سرامیک

ss c33opy 1 ست سه تایی آشپزی ایکیا GNARP

شامل: انبر 29 سانتی متر، قاشق 28 سانتی متر و ترنر 31 سانتی متر

تحمل حرارت تا 220 درجه سانتیگراد

 

gnarp piece kitchen utensil set black  0465513 PE610115 S4 ست سه تایی آشپزی ایکیا GNARP

ست سه تائی کف گیر ، ملاقه و انبر
0465547 PE610148 S5 ست سه تایی آشپزی ایکیا GNARP