دمپایی ایزی فیت

شستشو دهنده و رفع ترک پا

 

easy feet 2 دمپایی ایزی فیت

 

    رفع خستگی پا

 

 

easy feet دمپایی ایزی فیت

با ایزی فیت :

شست و شوی پاها در حمام ، بدون نیاز به خم شدن

ایجاد کف زیاد بوسیله رشته ها و تارهای موجود در دمپایی

رفع ترک و سفتی پوست پاشنه پا به خاطر داشتن سنگ پای مخصوص در انتهای دمپایی

 

easy feet 1 دمپایی ایزی فیت

 

دمپایی ایزی فیت دارای مکنده در زیر دمپایی برای چسبیدن به زمین و جلوگیری از سر خوردن

 

easy feet 4 دمپایی ایزی فیت

 

قابل استفاده برای همه افراد

ارسال در جعبه و بسته بندی اصلی

 

easy feet 3 دمپایی ایزی فیت