دستگاه دفع حشرات ریدکس پلاس

 

hasharat1 دستگاه دفع حشرات ریدکس پلاس

ریدکس پلاس

دستگاه الکترونیکی دفع حشرات موزی

دستگاه riddex plus  با استفاده از ایجاد امواج دیجیتالی میتواند شما را از شر حشرات موزی رهایی دهد

 

 

hasharat5 دستگاه دفع حشرات ریدکس پلاس

دستگاه ریدکس پلاس شما را از استفاده از سموم و حشره کش ها رهایی میبخشد

استفاده راحت و آسان

فقط کافیست دستگاه را به برق متصل نمایید

 

 

973 1383764300 دستگاه دفع حشرات ریدکس پلاس