جابوباتی شیردار دوقلو دیواریlindo 5760 5304282 1 zoom 240x300 جا حبوباتی شیردار دوقلو دیوارییکی از بهترین نظم دهنده های اشپزخانه که باعث مرتب و شیک شدن و هچنین

در دسترس بودن مواد خوراکی از جمله انواع حبوبات و غلات و شکر و چای و …

میشود جای حبوبات شیردار دوتای میباشیlindo 5760 5304282 3 zoom 240x300 جا حبوباتی شیردار دوقلو دیواریاین محصول کاربردی دارای دو مخزن شیشه ای شفاف ار جنس اکرولیک نشکن

بهداشتی هست که با جلوگیری از ورود هوا و الودگی های محیط باعث میشود که

محتویان درون خود را تا 40 روز تازه و با طراوت نگهدارد lindo 5760 5304282 2 zoom copy جا حبوباتی شیردار دوقلو دیواریهر محفظه قابلیت گنجایش مواد خوراکی خشک تا یک کیلو گرم را دارد

و در پایین بانکه دو عدد پیمانه 200 گرمی قرار داردunbranded 9324 4736635 3 zoom جا حبوباتی شیردار دوقلو دیواری

برای خروج مواد درون محفظه ها کافیست شیر پایین این ظروف را چرخاند

تا به اسانی مواد درون انها خارج شودunbranded 9324 4736635 5 zoom جا حبوباتی شیردار دوقلو دیواریحجم هر مخزن : یک کیلوگرم

ابعاد :41 در 38 در 15

قابلیت اتصال به دیوار

درب محکم