تراش سفره آرایی 2 کاره دسته دار

 

tarash 2 kare 6 تراش سفره آرایی 2 کاره دسته دار

 

تراش هویج دسته دار

 

tarash 2 kare 3 تراش سفره آرایی 2 کاره دسته دار

 

تراش هویج سفره آرایی دو کاره دارای 2 تیغه مختلف برای ایجاد 2 شکل برش متفاوت قابل استفاده برای سفره آرایی

 

tarash 2 kare 2 تراش سفره آرایی 2 کاره دسته دار

 

دارای دسته جهت استفاده ساده تر

 

tarash 2 kare 1 تراش سفره آرایی 2 کاره دسته دار

 

دارای تیغه تراش جهت ایجاد طرح هایی مانند گل و .. با هویج جهت سفره آرایی

 

tarash 2 kare 4 تراش سفره آرایی 2 کاره دسته دار

 

دارای تیغه پشتی جهت ایجاد رشته های بلند برای تزئین

در رنگ های متفاوت ( ارسال رنگ بندی به صورت رندوم )

 

 

 

tarash 2 kare 5 تراش سفره آرایی 2 کاره دسته دار