آویز حوله کابینتی آشپزخانه

خرید اینترنتی آویز مخصوص حوله و دستکش فلزی مدل کابینتی ، دارای پایه مخصوص جهت نصب بر روی درب کابینت

 

hole aviz 2 آویز حوله کابینتی آشپزخانه استیل

 

جهت قرار دادن حوله و دستکش آشپزخانه

 

hole aviz 1 آویز حوله کابینتی آشپزخانه استیل

 

آویز حوله کابینتی آشپزخانه ، استفاده از فضای محدود ، بدون نیاز به سوراخ کردن درب و دیوار و …

 

hole aviz 3 آویز حوله کابینتی آشپزخانه استیل

 

آویز فلزی حوله آشپزخانه قابل نصب بر روی هر نوع کابینت

 

hole aviz 4 آویز حوله کابینتی آشپزخانه استیل