آسیاب قهوه دستی مخزن سرامیکی

جنس تیغه ها:فلزی

جنس ظرف: سرامیکی

ظرفیت آسیاب حداقل قهوه مورد نیاز برای 6 فنجان را دارد

photo 2016 12 25 20 22 11 2 آسیاب قهوه دستی مخزن سرامیکی

بهترین وسیله برای آسیاب کردن قهوه می باشد 
آسیاب های برقی گاهی اوقات قهوه را به صورت کامل و یکدست پودر نمیکنند

photo 2016 12 25 20 22 12 2 آسیاب قهوه دستی مخزن سرامیکی

علامتی بر روی مخزن آسیاب وجود دارد که ریزی و درشتی قهوه را مشخص میکند

استحکام آن زبان زده می باشد و شستشوی آن بسیار آسان است

photo 2016 12 25 20 22 12 آسیاب قهوه دستی مخزن سرامیکی