آسیاب دستی قهوه

جنس تیغه ها:فلزی

بهترین وسیله برای آسیاب کردن قهوه می باشد 

photo 2016 12 25 20 22 13 آسیاب دستی قهوه

آسیاب های برقی گاهی اوقات قهوه را به صورت کامل و یکدست پودر نمیکنند

علامتی بر روی مخزن آسیاب وجود دارد که ریزی و درشتی قهوه را مشخص میکند

photo 2016 12 25 20 22 14 آسیاب دستی قهوه

استحکام آن زبان زده می باشد و شستشوی آن بسیار آسان است

photo 2016 12 25 20 22 13 2 آسیاب دستی قهوه